1. Giới thiệu chung

Ban Quản trị tòa nhà trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh – Cơ sở 2 được thành lập ngày 11/01/2017.

2. Chức năng – Nhiệm vụ:

Ban Quản trị tòa nhà là ban nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp Ban lãnh đạo - Cơ sở 2 có chức năng thực hiện công việc liên quan đến cơ sở hạ tầng kỹ thuật để phục vụ hoạt động của bệnh viện:

-  Bảo trì, sửa chữa các công việc liên quan đến cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong khuôn viên bệnh viện.

-  Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho công tác khám và chữa bệnh.

3. Thế mạnh:

Nguồn nhân lực với nhiều tâm huyết và có kinh nghiệm lâu năm trong công tác bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa trong bệnh viện.

4. Định hướng phát triền:

-  Đơn vị luôn nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ để phục vụ bệnh viện.

-  Thực hiện môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, văn minh và an toàn.

-  Phát triển thêm nguồn nhân lực để đảm bảo công tác bảo trì, sửa chữa, vận hành  bệnh viện được nhanh chóng và đảm bảo chất lượng.