Ban Quản trị tòa nhà trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh – Cơ sở 2 được thành lập ngày 11/01/2017.

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Ban Quản trị tòa nhà là ban nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp Ban lãnh đạo - Cơ sở 2 có chức năng quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật để phục vụ hoạt động của bệnh viện:

-  Bảo trì, sửa chữa các công việc liên quan đến cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong khuôn viên bệnh viện.

-  Đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho công tác khám và chữa bệnh.

THẾ MẠNH

Nguồn nhân lực với nhiều tâm huyết và có kinh nghiệm lâu năm trong công tác bảo trì bảo dưỡng, sửa chữa trong bệnh viện.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

-  Đơn vị luôn nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ để phục vụ bệnh viện.

-  Thực hiện môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, văn minh và an toàn.

-  Phát triển thêm nguồn nhân lực để đảm bảo công tác bảo trì, sửa chữa, vận hành  bệnh viện được nhanh chóng và đảm bảo chất lượng.