Bệnh nhân có BHYT khi đến khám bệnh vui lòng thực hiện theo các bước sau đây:

  1. Điền thông tin cá nhân vào phiếu đăng ký khám bệnh (khám lần đầu). Nếu tái khám, yêu cầu đem theo sổ khám bệnh
  2. Đóng tiền khám và nhận số thứ tự khám chuyên khoa tại các quầy tiếp nhận.

Đọc thêm...

Quý bệnh nhân thanh toán bảo hiểm y tế ngoại trú vui lòng nộp đầy đủ các giấy tờ sau:

  1. Thẻ BHYT, CMND hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh.
  2. Giấy chuyển viện BHYT (nếu có) hoặc giấy ra viện có đóng dấu BHYT.

Đọc thêm...