Khoa Dược - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Cơ sở 2 được thành lập theo QĐ 2376/QĐ-BVĐHYD của Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt.

Khoa Dược - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Cơ sở 2 được tổ chức đáp ứng đầy đủ theo tinh thần các quyết định, nghị định, thông tư của Bộ Y tế.

Khoa Dược - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Cơ sở 2 có cơ cấu tổ chức nhân sự:

Trưởng khoa Dược: DS.CKII. Nguyễn Hoàng Thuyên

 

Phó Trưởng khoa Dược: ThS.DS. Bùi Hoàng Vân

 

Cơ cấu tổ chức Khoa Dược – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Cơ sở 2:

 

Khoa Dược – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Cơ sở 2 thực hiện các chức năng:
1. Chuyên môn quản lý về công tác Dược của bệnh viện
1.1. Đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng đến tận tay người bệnh.
1.2. Đảm bảo việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.
2. Tham mưu toàn bộ các vấn đề liên quan về công tác dược bệnh viện cho lãnh đạo bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Cơ sở 2

Khoa Dược – Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Cơ sở 2 thực hiện các nhiệm vụ:

 • Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác.
 • Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.
 • Đầu mối triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị tại Cơ sở 2.
 • Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.
 • Tổ chức pha chế thuốc dùng ngoài và điều chỉnh nồng độ dung dịch.
 • Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.
 • Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.
 • Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.
 • Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.
 • Tham gia hội chẩn.
 • Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.
 • Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.
 • Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao, hóa chất sát khuẩn và hóa chất xét nghiệm tại Cơ sở 2.
 • Tập thể Khoa Dược

Tầm nhìn

 • Thực hiện xây dựng một khoa dược lâm sàng, thay đổi vai trò của người dược sĩ hiện đại phù hợp có đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ phối hợp với bác sĩ trong công tác chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người bệnh.
 • Xây dựng phương pháp làm việc khoa học, hoàn thiện các kỹ năng mềm cần thiết và nâng cao chất lượng hiệu quả trong công việc.
 • Hoàn thiện cơ cấu tổ chức với nhân sự có chất lượng chuyên môn, kỹ năng mềm hoàn thiện, phương pháp làm việc khoa học trên nền tảng các quy trình, quy định để đạt được mục tiêu góp phần tham gia phối hợp cùng bác sĩ trong trị liệu, nghiên cứu khoa học thực hành.

Sứ mệnh

 • Là khoa dược của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh Cơ sở 2 đảm bảo được vai trò thực hành chuyên môn đào tạo, nghiên cứu khoa học.
 • Xây dựng một khoa dược đạt chuẩn JCI với vai trò quan trọng của người dược sĩ trong việc điều trị và tham gia vào việc chăm sóc sức khỏe toàn diện của người bệnh.

Chiến lược

 • Thay đổi vai trò, vị trí, quan niệm phương pháp làm việc để nâng cao chất lượng chuyên môn, kỹ năng mềm cần thiết giúp người dược sĩ làm việc với định hướng lâm sàng khoa dược.
 • Chuẩn hóa quy trình quản lý, tổ chức hoạt động của khoa dược một cách khoa học, sáng tạo, đạt chuẩn tương ứng với các khoa dược tại các nước hiện đại.
 • Thực hiện công tác dược lâm sàng với vai trò quan trọng của người dược sĩ trong công tác tham gia phối hợp bác sĩ trong trị liệu, nghiên cứu khoa học thực tế trong quá trình sử dụng thuốc. Theo dõi được việc sử dụng thuốc của từng cá thể để đánh giá được chất lượng, biến cố từ đó giúp cho người bệnh sử dụng thuốc một cách hiệu quả.

Giá trị cốt lõi

 • Chất Lượng – Chuyên Môn Giỏi
 • Phương pháp làm việc: Chuyên Nghiệp - Năng Động – Sáng Tạo.