Cơ quan quản lý Dược phẩm Pháp ( ANSM) nhắc lại nguy cơ xảy ra các tác dụng không mong muốn trên tâm thần kinh của MONTELUKAST

Đọc thêm...

Quyết định này dựa trên một báo cáo của ANSM công bố vào tháng 2 năm 2019

Đọc thêm...

Khuyến cáo mới của Hiệp hội Lồng ngực Hoa Kỳ

Đọc thêm...

Đây là liệu pháp điều trị H.pylori đầu tiên và duy nhất dựa trên Rifabutin được FDA phê chuẩn để giải quyết tình trạng kháng thuốc ngày càng tăng

Đọc thêm...

Cơ quan quản lý Dược phẩm Pháp (ANSM) cảnh báo nên ngừng thuốc ức chế men chuyển, thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II và các gliptin khi xuất hiện phù bradykinin.

Đọc thêm...

Các bài viết khác...