Một cuộc rà soát về gabapentin tại châu Âu đã được tiến hành sau khi có các báo cáo về việc hình thành ức chế hô hấp trên bệnh nhân không dùng đồng thời opioid. Phản ứng này đã được ghi nhận khi dùng đồng thời gabapentin với opioid.

Sau khi xem xét các bằng chứng sẵn có từ các báo cáo tự phát trên toàn thế giới cũng như trong y văn, cuộc rà soát đã đưa ra khuyến cáo nên bổ sung cảnh báo về ức chế hô hấp nghiêm trọng (tần suất hiếm, khoảng 1/1.000 bệnh nhân sau tiếp thị) vào thông tin sản phẩm của gabapentin.

Có thể cần điều chỉnh liều ở bệnh nhân có nguy cơ cao, bao gồm:

- Bệnh nhân suy giảm chức năng hô hấp hoặc mắc bệnh đường hô hấp

- Bệnh nhân mắc bệnh thần kinh

- Bệnh nhân suy thận

- Bệnh nhân sử dụng đồng thời các chất ức chế thần kinh trung ương

- Người cao tuổi

Tờ thông tin cho bệnh nhân của gabapentin đang được cập nhật để bổ sung cảnh báo liên quan tới các vấn đề về hô hấp. Trong các trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân có thể cần được đưa đi cấp cứu và hồi sức tích cực. Tờ thông tin cũng khuyến cáo bệnh nhân đến ngay cơ sở y tế để được trợ giúp nếu gặp bất cứ vấn đề nào về hô hấp.

  1. NGUY CƠ ỨC CHẾ HÔ HẤP NGHIÊM TRỌNG LIÊN QUAN ĐẾN GABAPENTIN

Một cuộc rà soát về gabapentin tại châu Âu đã được tiến hành sau khi có các báo cáo về việc hình thành ức chế hô hấp trên bệnh nhân không dùng đồng thời opioid. Phản ứng này đã được ghi nhận khi dùng đồng thời gabapentin với opioid.

Sau khi xem xét các bằng chứng sẵn có từ các báo cáo tự phát trên toàn thế giới cũng như trong y văn, cuộc rà soát đã đưa ra khuyến cáo nên bổ sung cảnh báo về ức chế hô hấp nghiêm trọng (tần suất hiếm, khoảng 1/1.000 bệnh nhân sau tiếp thị) vào thông tin sản phẩm của gabapentin.

Có thể cần điều chỉnh liều ở bệnh nhân có nguy cơ cao, bao gồm:

- Bệnh nhân suy giảm chức năng hô hấp hoặc mắc bệnh đường hô hấp

- Bệnh nhân mắc bệnh thần kinh

- Bệnh nhân suy thận

- Bệnh nhân sử dụng đồng thời các chất ức chế thần kinh trung ương

- Người cao tuổi

Tờ thông tin cho bệnh nhân của gabapentin đang được cập nhật để bổ sung cảnh báo liên quan tới các vấn đề về hô hấp. Trong các trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân có thể cần được đưa đi cấp cứu và hồi sức tích cực. Tờ thông tin cũng khuyến cáo bệnh nhân đến ngay cơ sở y tế để được trợ giúp nếu gặp bất cứ vấn đề nào về hô hấp.