Ngày 28/02/2018, các nhà chức trách của FDA đã chấp thuận thuốc gây tê tại chỗ lidocain (ZTlido) 1,8% trong điều trị cơn đau liên quan đến chứng đau dây thần kinh sau zona.

 

ZTlido được thiết kế nhằm giải quyết vấn đề không bám dính được lâu thường gặp ở các miếng dán tại chỗ/thẩm thấu qua da dựa trên công nghệ mới cho phép bám dính và phân phối thuốc tốt hơn.

Đáng chú ý là Ztlido chỉ cần dùng liều lidocain 36 mg/miếng dán so với 700 mg/miếng dán của Lidoderm (miếng dán lidocaine 5%) để đạt cùng liều trị liệu tương đương sinh học.