Khuyến cáo mới của Hiệp hội Lồng ngực Hoa Kỳ ngày 01/10/2019:

Sau hơn 10 năm kể từ khi có Hướng dẫn điều trị viêm phổi mắc phải tại cộng đồng (community acquired pneumonia - CAP) của IDSA/ATS, đã có nhiều thay đổi trong quy trình xây dựng Hướng dẫn điều trị cũng như các dữ liệu lâm sàng mới. Do đó, IDSA/ATS cập nhật Hướng dẫn điều trị CAP dưới dạng một loạt câu hỏi được trả lời dựa vào các bằng chứng hiện có.

Trong Hướng dẫn cập nhật này các khuyến cáo về sử dụng kháng sinh trong điều trị kinh nghiệm dựa vào lựa chọn kháng sinh có hiệu quả trên các vi khuẩn là căn nguyên chính gây CAP. Căn nguyên truyền thống gây bệnh gồm có Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus aureus, Legionella spp, Chlamydia pneumoniae, Moraxalla catarrhalis. Căn nguyên gây CAP đang thay đổi, đặc biệt là khi hiện nay đã có vắc xin ngừa phế cầu và gia tăng vai trò của virus gây bệnh. Ngoài ra, các căn nguyên vi khuẩn kháng thuốc đang xuất hiện và lan tràn rộng rãi. Các căn nguyên này gồm có S.aureus kháng methicillin (MRSA) và Pseudomonas aeruginosa, đòi hỏi phải có khuyến cáo riêng cho các trường hợp có nguy cơ nhiễm các vi khuẩn này.

Phác đồ kháng sinh kinh nghiệm được khuyến cáo lựa chọn theo bảng dưới đây

 

Phác đồ điều trị chuẩn

Không có bệnh đi kèm hoặc yếu tố nguy cơ đối với MRSA hoặc Pseudomonas aeruginosa *

Amoxicillin hoặc

doxycycline hoặc

macrolide (nếu tỉ lệ kháng pneumococcal ở địa phương <25%)

Có bệnh mắc kèm

Kết hợp amoxicillin/clavulanate hoặc cephalosporin

macrolide hoặc  doxycycline

hoặc

đơn trị liệu bằng fluoroquinolon hô hấp

Khoa Dược tổng hợp