Khuyến cáo mới của Cơ quản quản lý Y tế Canada (Health Canada) ngày 20/6/2019 :

Đọc thêm...

Một số liệu pháp điều trị bổ sung mới cho bệnh động mạch vành (CAD) đã được nghiên cứu hoặc phê duyệt vào năm 2018.

Đọc thêm...

- EMA KHUYẾN CÁO BỔ SUNG THUỐC TIỂU ĐƯỜNG ĐƯỜNG UỐNG VÀO LIỆU PHÁP INSULIN ...

- KHÔNG SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY CẤP CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐẤT SÉT...

Đọc thêm...

Khuyến cáo mới của Health Canada ngày 05/12/2018

Đọc thêm...

Trung tâm theo dõi phản ứng có hại New Zealand (CARM) vừa nhận được 25 báo cáo mắc độc tính trên gan liên quan đến việc sử dụng sản phẩm Arthrem chứa chiết xuất từ thanh hao hoa vàng. CARM đã nhận thêm 11 báo cáo sau cảnh báo trước đó vào tháng 2/2018.

Đọc thêm...

Các bài viết khác...