Thay đổi tâm trạng và trầm cảm là phản ứng có hại của thuốc (ADR) đã được ghi nhận

Đọc thêm...

Cơ quan quản lý Dược phẩm Pháp (ANSM) thông báo

Đọc thêm...

Ngày 06/11/2018, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Pháp (ANSM) thông báo:

Đọc thêm...

Tương tác này đã được thêm vào Tóm tắt đặc tính sản phẩm và Thông tin dành cho bệnh nhân của thuốc chứa ritonavir và levothyroxin.

Đọc thêm...

Ngày 28/09/2018, FDA đã chấp thuận hỗn dịch dạng hít liposome amikacin của Insmed (Arikayce) cho điều trị bệnh phổi gây ra bởi Mycobacterium avium complex (MAC) ở một nhóm bệnh nhân giới hạn không đáp ứng với điều trị thông thường (bệnh dai dẳng).

Đọc thêm...

Các bài viết khác...