Đảm bảo chất lượng xét nghiệm, thực hiện xét nghiệm tin cậy "An toàn - Chính xác - Hiệu quả" xuyên suốt các quá trình, từ khâu tư vấn chỉ định xét nghiệm - tiếp nhận - phân tích bệnh phẩm đến khâu trả và sử dụng kết quả xét nghiệm.

I. Tình hình nhân sự
1. Nhiệm vụ và chức năng được giao:
Thực hiện mẫu xét nghiệm Sinh hóa, Huyết học, Miễn dịch, Vi trùng cho bệnh nhân nội trú và ngoại trú.


2. Tình hình tổ chức nhân sự:
- Trưởng Khoa Xét nghiệm:
. Học vị: Tiến sĩ Bác sĩ.
. Học hàm: Phó Giáo sư
- Nhân viên xét nghiệm cơ hữu: 15 người (5 nam – 10 nữ)
. Cử nhân xét nghiệm: 5 người
. Kỹ thuật viên xét nghiệm: 10 người
- Nhân viên vụ việc: 26 người.

II. Công tác chuyên môn:
1. Vượt khó, chủ động sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ. Lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm đúng quy trình kỹ thuật.
- Trả kết quả đúng giờ, chính xác, có bảng quy định giờ trả kết quả.
. Xét nghiệm cấp cứu: 30 phút
. Thực hiện 01 xét nghiệm; 60 phút
. Thực hiện từ 02 xét nghiệm trở lên: 90 phút
- Tổ chức nội kiểm tra hàng ngày và ngoại kiểm tra định kỳ.
- Thái độ  giao tiếp với bệnh nhân tốt, ngày càng hoàn chỉnh, chăm sóc, dặn dò bệnh nhân chu đào.

2. 100% nhân viên hoàn thành nhiệm vụ được giao
- 20% đạt danh hiệu Chiến Sĩ Thi Đua
- 80% đạt Lao Động Tiên Tiến Hàng năm.

3. 100% nhân viên cơ hữu tham gia các khóa “Đào tạo liên tục” tại bệnh viện.

4. Kết quả kỳ thi tay nghề bệnh viện, 100% nhân viên tham gia đạt loại giỏi.

5. Chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, của Nhà nước, nội bộ đoàn kết trên tinh thần xây dựng.

6. Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học:
- Đã nghiệm thu 1 đề tài cấp thành phố: “Nghiên cứu ứng dụng dấu ấn sinh học NT – pro BMP để chẩn đoán suy tim ở bệnh nhân khó thở cấp”.
. Chủ nhiệm đề tài:
. GS.TS Đặng Vạn Phước
. PGS.TS Hà Thị Anh
- Đăng ký đề cương và đề tài cơ sở: “ tần số điểm đa hình RS 8099917 và RS 12979860 trên gene IL – 28B ở bệnh nhân đến khám và điều trị viêm gan C tại Bệnh viện Đại Học Y Dược Cơ Sở 2”
. Chủ nhiệm đề tài:
. PGS.TS Hà Thị Anh
. PGS.TS Cao Minh Nga
7. Tham gia nghiên cứu thử nghiệm PCR multiplex và so sánh với các thử nghiệm khác để chẩn đoán nhiễm Helicobacter Pylori trong bệnh dạ dày tá tràng.
8. Hướng dẫn sinh viên cử nhân xét nghiệm và kỹ thuật viên xét nghiệm thực tập tốt nghiệp.