Trang chủ Giới thiệu Các Trung tâm - Đơn vị
Trung tâm Đào tạo và Chẩn đoán Y Sinh học phân tử (YSHPT), trực thuộc bệnh viện Đại học Y Dược được hình thành với 3 nhiệm vụ trọng tâm: chẩn đoán, đào tạo và nghiên cứu.

Đọc thêm...

Chăm sóc, điều trị các vết thương là những việc làm cơ bản và lâu đời nhất trong lịch sử y học, đây cũng là công việc hàng ngày trong tất  cả các cơ sở y tế. Với sự tiến bộ của khoa học nói chung và y học nói riêng, ngày nay việc chăm sóc và điều trị vết thương đã có nhiều thay đổi mang tính chuyên sâu cao.

Đọc thêm...