Trung tâm Đào tạo và Chẩn đoán Y Sinh học Phân tử (gọi tắt là “Trung tâm”)

Đọc thêm...

Chăm sóc, điều trị các vết thương là những việc làm cơ bản và lâu đời nhất trong lịch sử y học, đây cũng là công việc hàng ngày trong tất  cả các cơ sở y tế. Với sự tiến bộ của khoa học nói chung và y học nói riêng, ngày nay việc chăm sóc và điều trị vết thương đã có nhiều thay đổi mang tính chuyên sâu cao.

Đọc thêm...