Đây là một trong chuỗi các hoạt động thuộc công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của coronavirus (Covid-19) mà Bệnh viện Trường Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 2 triển khai.

Đọc thêm...

Trân trọng kính mời Quý khách hàng/Thai phụ: Đến tham dự Chương trình “TƯ VẤN CHĂM SÓC TIỀN SẢN”, ngày 31/10/2019

Đọc thêm...

Chương trình Đào tạo Y khoa liên tục chuyên đề:"BÁO CÁO SỰ CỐ Y KHOA TRONG BỆNH VIỆN"

Đọc thêm...

Hoạt động chuyên môn dựa trên chính sách chất lượng

An toàn – Hiệu quả - Cải tiến liên tục – Phát triển bền vững.

AN TOÀN

Bệnh viện thực hiện quản lý chất lượng, cam kết cung cấp dịch vụ y tế với mức độ an toàn cao nhất, phòng ngừa các nguy cơ rủi ro cho người bệnh và nhân viên y tế.

HIỆU QUẢ

Đảm bảo sử dụng đúng chỉ định các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị hiện đại, chất lượng cao, đáp ứng mọi nhu cầu về điều trị và chăm sóc sức khỏe của người bệnh.
Xây dựng quy trình hoạt động chăm sóc và điều trị nhanh chóng, giảm tối đa thời gian chờ đợi của người bệnh.

CẢI TIẾN LIÊN TỤC

Chủ động, sáng tạo, tích cực đầu tư và triển khai ứng dụng các kỹ thuật mới; không ngừng cải tiến chất lượng Bệnh viện nhằm tiến tới đạt tiêu chuẩn của Bộ y tế và các nước tiên tiến trong khu vực.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm trong công việc, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đảm bảo chất lượng nguồn lực, tăng cường hợp tác quốc tế và phát triển bền vững.

  • Ø Định hướng phát triển

Duy trì qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về bệnh viện

-  Bệnh viện bảo đảm các điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động theo lộ trình qui định tại Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 09 năm 2011.

-  Bệnh viện đã được cấp giấy phép có trách nhiệm tiếp tục duy trì các hoạt động để bảo đảm đáp ứng qui chuẩn kỹ thuật quốc gia và các điều kiện khác do Bộ Y tế qui định.

Tổ chức triển khai các qui định, hướng dẫn chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh (chuẩn hóa các hoạt động tại bệnh viện)

-  Tổ chức triển khai thực hiện các qui định, hướng dẫn chuyên môn do Bộ Y tế và các hội đồng bệnh viện ban hành, bao gồm: hướng dẫn chẩn đoán và điều trị, hướng dẫn qui trình kỹ thuật, hướng dẫn qui trình chăm sóc và các văn bản hướng dẫn chuyên môn khác.

-  Xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm định chất lượng nhằm đánh giá việc thực hiện các qui định, hướng dẫn chuyên môn của bệnh viện; tiến hành phân tích có hệ thống chất lượng chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh, bao gồm các qui trình kỹ thuật lâm sàng, cận lâm sàng sử dụng trong chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người bệnh.

Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế

-  Thiết lập chương trình và xây dựng các qui định cụ thể bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế với các nội dung chủ yếu sau:

  • Xác định chính xác người bệnh, tránh nhầm lẫn khi cung cấp dịch vụ.
  • An toàn phẫu thuật, thủ thuật.
  • An toàn trong sử dụng thuốc.
  • Phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.
  • Phòng ngừa rủi ro, sai sót do trao đổi, truyền đạt thông tin sai lệch giữa nhân viên y tế.
  • Phòng ngừa người bệnh bị té ngã.
  • An toàn trong sử dụng trang thiết bị y tế.

-  Bảo đảm môi trường làm việc an toàn cho người bệnh, khách thăm và nhân viên y tế; tránh tai nạn, rủi ro, phơi nhiễm nghề nghiệp.

-  Thiết lập hệ thống thu thập, báo cáo sai sót chuyên môn, sự cố y khoa tại các khoa lâm sàng và các sự cố khác trong toàn bệnh viện, bao gồm báo cáo bắt buộc và tự nguyện.

-  Xây dựng qui trình đánh giá sai sót chuyên môn, sự cố y khoa để xác định nguyên nhân gốc, nguyên nhân có tính hệ thống và nguyên nhân chủ quan của nhân viên y tế; đánh giá các rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra.

-  Xử lý sai sót chuyên môn, sự cố y khoa và có các hành động khắc phục đối với nguyên nhân gốc, nguyên nhân có tính hệ thống và nguyên nhân chủ quan để giảm thiểu sai sót, sự cố và phòng ngừa rủi ro.

Xây dựng chỉ số chất lượng, cơ sở dữ liệu và đo lường chất lượng bệnh viện

-  Xây dựng bộ chỉ số chất lượng bệnh viện dựa trên hướng dẫn của Bộ Y tế và tham khảo các bộ chỉ số chất lượng bệnh viện trong nước hoặc nước ngoài.

-  Thực hiện đo lường chỉ số chất lượng trong bệnh viện.

-  Tổ chức thu thập, quản lý, lưu trữ, khai thác và sử dụng dữ liệu liên quan đến chất lượng bệnh viện.

-  Lồng ghép báo cáo chất lượng vào báo cáo hoạt động chung của bệnh viện.

-  Ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu, phân tích, xử lý thông tin liên quan đến quản trị chất lượng bệnh viện.

Áp dụng bộ tiêu chuẩn quản trị chất lượng bệnh viện

-  Bệnh viện căn cứ vào các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản trị chất lượng do Bộ Y tế, hội đồng ban hành hoặc thừa nhận để lựa chọn bộ tiêu chí, tiêu chuẩn phù hợp và triển khai áp dụng tại bệnh viện.

-  Qui trình triển khai áp dụng bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản trị chất lượng được thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan, hội đồng ban hành bộ tiêu chí, tiêu chuẩn đó hoặc tổ chức chứng nhận chất lượng.

-  Sau khi bệnh viện được cấp giấy chứng nhận chất lượng, cần tiếp tục duy trì và cải tiến chất lượng.

Định hướng bệnh viện phát triển theo Chuẩn thiết yếu quốc tế về chất lượng y tế và an toàn cho người bệnh được xây dựng bởi tổ chức JCI (Joint Commission International).

Ngày 24/9/2018, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh - Cơ sở 2 phối hợp với Đài Truyền hình Thành Phố Hồ Chí Minh (HTV7). đã có buổi ghi hình chương trình truyền hình SỐNG KHỎE

Đọc thêm...