Trang chủ Hoạt động Chương trình tư vấn CTTV" Tổng quan về nghe kém, cách xử trí"

Nghe kém thể hiện ở việc đôi tai không nghe rõ âm thanh khi giao tiếp,… Đây là một biểu hiện gây ra bởi nhiều nguyên nhân khác nhau,…Về cơ bản, nghe kém là một trong những biểu hiện chính của suy giảm thính lực.

Trước đây, nghe kém thường gặp ở người cao tuổi, tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, nghe kém đã lan sang nhiều đối tượng là giới trẻ. Nghe kém có thể xảy ra đột ngột hoặc diễn biến nặng dần theo thời gian. Ngày 14/10/2017 Cơ sở 2 - Bệnh viện Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tư vấn chuyên đề “ Tổng quan về nghe kém và cách xử trí “ với thông tin như sau:

Trân trọng kính mời