Trang chủ Hoạt động Chương trình tư vấn CTTV" Bệnh thận do Đái tháo đường"

Sự xuất hiện bệnh thận do đái tháo đường (ĐTĐ) thay đổi tùy sắc tộc, quốc gia, tính chung vào khoảng 40% các bệnh nhân ĐTĐ. Đây là nguyên nhân hàng đầu của suy thận giai đoạn cuối, lọc thận và ghép thận ở các nước phát triển. Tại Việt Nam, bệnh thận do ĐTĐ cũng là nguyên nhân chính của suy thận giai đoạn cuối và lọc thận...

Khi nào bệnh nhân có thể bị bệnh thận do ĐTĐ ? Bệnh thận ĐTĐ xảy ra như thế nào ?... Chương trình trình tư vấn người bệnh ngày 7/10/2017 tại Bệnh viện Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh - Cơ sở 2 với thông tin sau: