Trang chủ Hoạt động Chương trình tư vấn Chương trình tư vấn "Viêm gan siêu vi C không cần thuốc chích - Thuận lợi và khó khăn"

Viêm gan siêu vi C là bệnh truyền nhiễm do Hepatitis C Virus (HCV) gây nên, bệnh diễn tiến thầm lặng nhưng để lại những hậu quả rất nặng nề.

Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị Viêm gan siêu vi C cả đông y và tây y.

Nội dung chương trình tư vấn : "Viêm gan siêu vi C không cần thuốc chích - thuận lợi và khó khăn" . nhằm cung cấp thêm thông tin về việc điều trị hiệu quả căn bệnh này.