Trang chủ Hoạt động Chương trình tư vấn Sỏi thận niệu quản, tư vấn các phương pháp điều trị

Ngày 18/11/2017, Khoa khám bệnh Bệnh viện Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh - Cơ sở 2 (201 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5) tổ chức Chương trình tư vấn người bệnh với thông tin như sau:

Trân trọng kính mời !