THĂM BỆNH

-Tạm dừng việc thăm người bệnh nội trú tại Bệnh viện (Theo công văn số 4393/BYT-KCB ngày 18/08/2020 của Bộ Y Tế)

-Khuyến khích thăm người bệnh qua điện thoại

NGƯỜI NUÔI BỆNH

- Mỗi người bệnh đăng ký 01 người nuôi bệnh trong thời gian điều trị bệnh. Trường hợp đặc biệt cần đăng ký thêm người nuôi, đề nghị thông báo đến Khoa điều trị.

- Trong quá trình chăm sóc, người nuôi bệnh phải tuân thủ:

+ Khai báo y tế.

+ Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

+ Mang khẩu trang.

+ Mang thẻ nuôi bệnh.

+ Không đi lại giữa các phòng bệnh, khu vực khác khi không cần thiết.

+ Người nuôi bệnh đăng ký suất ăn tại khoa điều trị (Có thu phí).

KHÁM NGOẠI TRÚ

- Hạn chế số lượng người nhà người bệnh, mỗi người bệnh chỉ có 01 người nhà đi cùng.

- Tất cả người bệnh, người nhà người bệnh và đối tác khi đến bệnh viện đều phải thực hiện khai báo y tế.

- Thông báo ngay cho nhân viên y tế khi người nhà có triệu chứng hoặc được chẩn đoán nghi nhiễm/nhiễm các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Trân trọng!