Thông báo thời gian nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09/2020 như sau:

-Bệnh viện nghỉ 01 ngày: Thứ Tư ngày 02/09/ 2020.

-Riêng phòng sanh (Khoa phụ sản) vẫn làm việc trong ngày nghỉ Lễ.

Trân trọng