Trang chủ Tin tức Tuyển dụng

Cơ sở 2 - Bệnh viện Đại học Y dược Tp.Hồ Chí Minh kính mời các ứng viên đạt tiêu chuẩn tuyển dụng ứng tuyển vào các vị trí công việc sau:

Đọc thêm...

Cơ sở 2 - Bệnh viện Đại học Y dược Tp.Hồ Chí Minh kính mời các ứng viên đạt tiêu chuẩn tuyển dụng ứng tuyển vào vị trí công việc sau:

Đọc thêm...

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Cơ sở 2 - Bệnh Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh, Ban Hành chính - Tổ chức thông báo tuyển dụng các vị trí công việc sau:

Đọc thêm...