Lịch khám bệnh
Thông tin Họ và tên Học hàm/học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Phạm Ngọc Chất Phạm Ngọc Chất Học hàm/học vị: PGS TS BS Giới tính: Nam Phòng khám: Tai mũi họng (PK 25) Lịch khám: Sáng thứ hai
Nguyễn Hữu Dũng Nguyễn Hữu Dũng Học hàm/học vị: TS BS Giới tính: Nam Phòng khám: Tai mũi họng (PK 25) Lịch khám: Sáng thứ năm
Âu Thị Cẩm Lệ Âu Thị Cẩm Lệ Học hàm/học vị: BS CKII Giới tính: Nữ Phòng khám: Tai mũi họng (PK 25) Lịch khám: Sáng thứ ba Sáng thứ tư
Nguyễn Thị Thịnh Nguyễn Thị Thịnh Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nữ Phòng khám: Tai mũi họng (PK 25) Lịch khám: Sáng thứ bảy
Võ Huy Hùng Võ Huy Hùng Học hàm/học vị: BS CKI Giới tính: Nam Phòng khám: Tai mũi họng (PK 25) Lịch khám: Sáng thứ bảy
Phạm Hoàng Trang Phạm Hoàng Trang Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nữ Phòng khám: Tai mũi họng (PK 25) Lịch khám: Sáng thứ sáu