Lịch khám bệnh
Thông tin Họ và tên Học hàm/học vị Giới tính Chuyên khoa Lịch khám
Phạm Ngọc Chất Phạm Ngọc Chất Học hàm/học vị: PGS TS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Tai mũi họng (PK 25) Lịch khám: Sáng thứ hai
Nguyễn Hữu Dũng Nguyễn Hữu Dũng Học hàm/học vị: TS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Tai mũi họng (PK 25) Lịch khám: Sáng thứ năm
Âu Thị Cẩm Lệ Âu Thị Cẩm Lệ Học hàm/học vị: BS CKII Giới tính: Nữ Chuyên khoa: Tai mũi họng (PK 25) Lịch khám: Sáng thứ ba Sáng thứ tư
Nguyễn Thị Thịnh Nguyễn Thị Thịnh Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nữ Chuyên khoa: Tai mũi họng (PK 25) Lịch khám: Sáng thứ bảy
Võ Huy Hùng Võ Huy Hùng Học hàm/học vị: BS CKI Giới tính: Nam Chuyên khoa: Tai mũi họng (PK 25) Lịch khám: Sáng thứ bảy
Phạm Hoàng Trang ( nghỉ các các buổi sáng ngày 4,11,18/11/2022) Phạm Hoàng Trang ( nghỉ các các buổi sáng ngày 4,11,18/11/2022) Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nữ Chuyên khoa: Tai mũi họng (PK 25) Lịch khám: Sáng thứ sáu