Lịch khám bệnh
Thông tin Họ và tên Học hàm/học vị Giới tính Chuyên khoa Lịch khám
Trần Anh Tuấn Trần Anh Tuấn Học hàm/học vị: PGS TS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Tai mũi họng Lịch khám: Sáng thứ hai Chiều thứ hai Sáng thứ sáu
Nguyễn Hoài Nam Nguyễn Hoài Nam Học hàm/học vị: PGS TS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Quốc tế Lịch khám: Sáng thứ hai
Nguyễn Thị Thu Ba Nguyễn Thị Thu Ba Học hàm/học vị: PGS TS BS Giới tính: Nữ Chuyên khoa: Phổi Lịch khám: Chiều thứ hai Sáng thứ năm
Ngô Thanh Bình Ngô Thanh Bình Học hàm/học vị: PGS TS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Phổi Lịch khám: Sáng thứ hai Sáng thứ tư
Nguyễn Văn Hải Nguyễn Văn Hải Học hàm/học vị: PGS TS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Tiêu hóa Lịch khám: Sáng thứ tư Sáng thứ bảy
Lê Minh Tuấn Lê Minh Tuấn Học hàm/học vị: PGS TS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Mắt Lịch khám: Sáng thứ bảy
Trần Minh Huy Trần Minh Huy Học hàm/học vị: TS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Thần Kinh Lịch khám: Chiều thứ ba
Lê Hồng Nga Lê Hồng Nga Học hàm/học vị: BS Giới tính: Nữ Chuyên khoa: Phòng theo dõi trong ngày Lịch khám: Sáng thứ sáu Chiều thứ sáu
Nguyễn Thị Túy Nga Nguyễn Thị Túy Nga Học hàm/học vị: BS CKI Giới tính: Nữ Chuyên khoa: Phòng theo dõi trong ngày Lịch khám: Sáng thứ năm Chiều thứ năm
Nguyễn Thị Kim Thy Nguyễn Thị Kim Thy Học hàm/học vị: BS CKII Giới tính: Nữ Chuyên khoa: Phòng theo dõi trong ngày Lịch khám: Sáng thứ tư Chiều thứ tư Sáng thứ bảy