Lịch khám bệnh
Thông tin Họ và tên Học hàm/học vị Giới tính Chuyên khoa Lịch khám
Trần Anh Tuấn Trần Anh Tuấn Học hàm/học vị: PGS TS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Tai mũi họng Lịch khám: Sáng thứ hai Chiều thứ hai Sáng thứ sáu
Nguyễn Hoài Nam Nguyễn Hoài Nam Học hàm/học vị: PGS TS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Quốc tế Lịch khám: Sáng thứ hai
Nguyễn Thị Thu Ba Nguyễn Thị Thu Ba Học hàm/học vị: PGS TS BS Giới tính: Nữ Chuyên khoa: Phổi Lịch khám: Chiều thứ hai Sáng thứ năm
Ngô Thanh Bình Ngô Thanh Bình Học hàm/học vị: PGS TS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Phổi Lịch khám: Sáng thứ hai Sáng thứ tư Chiều thứ sáu
Nguyễn Văn Hải Nguyễn Văn Hải Học hàm/học vị: PGS TS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Tiêu hóa Lịch khám: Sáng thứ tư Sáng thứ bảy
Lê Minh Tuấn Lê Minh Tuấn Học hàm/học vị: PGS TS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Mắt Lịch khám: Sáng thứ bảy
Lê Ngọc Diệp Lê Ngọc Diệp Học hàm/học vị: PGS TS BS Giới tính: Nữ Chuyên khoa: Da liễu Lịch khám: Sáng thứ hai
Võ Thị Hoàng Lan Võ Thị Hoàng Lan Học hàm/học vị: PGS TS BS Giới tính: Nữ Chuyên khoa: Mắt Lịch khám: Sáng thứ sáu
Nguyễn Thị Lệ Nguyễn Thị Lệ Học hàm/học vị: PGS TS BS Giới tính: Nữ Chuyên khoa: Thận - Niệu - Nam khoa Lịch khám: Sáng thứ hai Chiều thứ hai Sáng thứ tư Chiều thứ tư
Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Văn Thắng Học hàm/học vị: PGS TS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Xương khớp chỉnh hình Lịch khám: Sáng thứ ba Sáng thứ năm