Lịch khám bệnh
Thông tin Họ và tên Học hàm/học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Trần Minh Bảo Luân Trần Minh Bảo Luân Học hàm/học vị: TS BS Giới tính: Nam Phòng khám: Lồng ngực - Mạch máu - Bướu cổ Lịch khám: Sáng thứ hai
Nguyễn Hưng Trường Nguyễn Hưng Trường Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nam Phòng khám: Lồng ngực - Mạch máu - Bướu cổ Lịch khám: Chiều thứ ba Sáng thứ bảy
Nguyễn Khánh Quang ( ThS.BS Nguyễn Hưng Trường khám thay ngày 18,21/8/2023) Nguyễn Khánh Quang ( ThS.BS Nguyễn Hưng Trường khám thay ngày 18,21/8/2023) Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nam Phòng khám: Lồng ngực - Mạch máu - Bướu cổ Lịch khám: Chiều thứ hai Sáng thứ tư Chiều thứ tư Sáng thứ sáu Chiều thứ sáu
Nguyễn Thị Ngọc Thủy Nguyễn Thị Ngọc Thủy Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nữ Phòng khám: Lồng ngực - Mạch máu - Bướu cổ Lịch khám: Sáng thứ năm
Văn Minh Trí Văn Minh Trí Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nam Phòng khám: Lồng ngực - Mạch máu - Bướu cổ Lịch khám: Sáng thứ ba