Lịch khám bệnh
Thông tin Họ và tên Học hàm/học vị Giới tính Chuyên khoa Lịch khám
Nguyễn Văn Hải Nguyễn Văn Hải Học hàm/học vị: PGS TS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Tiêu hóa Lịch khám: Sáng thứ ba
Nguyễn Hoàng Vũ Nguyễn Hoàng Vũ Học hàm/học vị: TS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Tiêu hóa Lịch khám: Sáng thứ ba Sáng thứ năm
Trần Thiện Trung Trần Thiện Trung Học hàm/học vị: GS TS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Tiêu hóa Lịch khám: Sáng thứ tư Sáng thứ sáu
Võ Nguyên Phong Võ Nguyên Phong Học hàm/học vị: TS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Tiêu hóa Lịch khám: Chiều thứ năm
Võ Nguyên Trung Võ Nguyên Trung Học hàm/học vị: TS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Tiêu hóa Lịch khám: Sáng thứ bảy
Võ Văn Hải Võ Văn Hải Học hàm/học vị: TS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Tiêu hóa Lịch khám: Sáng thứ hai
Nguyễn Quốc Vinh (TS BS Võ Nguyên Phong khám thay ngày 20/8/2022) Nguyễn Quốc Vinh (TS BS Võ Nguyên Phong khám thay ngày 20/8/2022) Học hàm/học vị: TS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Tiêu hóa Lịch khám: Sáng thứ năm Sáng thứ bảy
Trần Thiện Khiêm Trần Thiện Khiêm Học hàm/học vị: BS CKI Giới tính: Nam Chuyên khoa: Tiêu hóa Lịch khám: Sáng thứ hai Chiều thứ hai Chiều thứ ba Chiều thứ tư Chiều thứ sáu Sáng thứ bảy
Quách Hữu Lộc Quách Hữu Lộc Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Tiêu hóa Lịch khám: Sáng thứ hai Sáng thứ tư Chiều thứ tư Sáng thứ sáu
Trần Xuân Hùng Trần Xuân Hùng Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Tiêu hóa Lịch khám: Chiều thứ sáu