Lịch khám bệnh
Thông tin Họ và tên Học hàm/học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Hoàng Vũ Nguyễn Hoàng Vũ Học hàm/học vị: TS BS Giới tính: Nam Phòng khám: Tiêu hóa (PK 06) Lịch khám: Sáng thứ ba
Võ Nguyên Trung Võ Nguyên Trung Học hàm/học vị: TS BS Giới tính: Nam Phòng khám: Tiêu hóa (PK 06) Lịch khám: Sáng thứ bảy
Võ Văn Hải Võ Văn Hải Học hàm/học vị: TS BS Giới tính: Nam Phòng khám: Tiêu hóa (PK 06) Lịch khám: Sáng thứ hai
Nguyễn Võ Vĩnh Lộc Nguyễn Võ Vĩnh Lộc Học hàm/học vị: BS CKI Giới tính: Nam Phòng khám: Tiêu hóa (PK 06) Lịch khám: Sáng thứ tư
Tạ Ngọc Tiên Tạ Ngọc Tiên Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nam Phòng khám: Tiêu hóa (PK 06) Lịch khám: Sáng thứ năm