Lịch khám bệnh
Thông tin Họ và tên Học hàm/học vị Giới tính Chuyên khoa Lịch khám
Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Văn Thắng Học hàm/học vị: PGS TS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Xương khớp chỉnh hình Lịch khám: Sáng thứ ba Sáng thứ năm
Phạm Quang Vinh Phạm Quang Vinh Học hàm/học vị: TS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Xương khớp chỉnh hình Lịch khám: Sáng thứ hai Sáng thứ sáu
Trương Trọng Tín Trương Trọng Tín Học hàm/học vị: BS CKII Giới tính: Nam Chuyên khoa: Xương khớp chỉnh hình Lịch khám: Sáng thứ hai Sáng thứ năm
Nguyễn Hoàng Phú Nguyễn Hoàng Phú Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Xương khớp chỉnh hình Lịch khám: Chiều thứ ba
Huỳnh Kim Hiệu Huỳnh Kim Hiệu Học hàm/học vị: TS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Xương khớp chỉnh hình Lịch khám: Chiều thứ năm
Cao Thỉ Cao Thỉ Học hàm/học vị: PGS TS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Xương khớp chỉnh hình Lịch khám: Sáng thứ bảy
Cao Bá Hưởng Cao Bá Hưởng Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Xương khớp chỉnh hình Lịch khám: Chiều thứ tư
Trần Văn Vương Trần Văn Vương Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Xương khớp chỉnh hình Lịch khám: Chiều thứ sáu
Nguyễn Chí Hiếu Nguyễn Chí Hiếu Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Xương khớp chỉnh hình Lịch khám: Chiều thứ hai Sáng thứ tư Sáng thứ năm Chiều thứ tư (khám luân phiên)
Hoàng Quốc Huy Hoàng Quốc Huy Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Xương khớp chỉnh hình Lịch khám: Sáng thứ ba Chiều thứ năm Sáng thứ bảy Chiều thứ tư (khám luân phiên)