Lịch khám bệnh
Thông tin Họ và tên Học hàm/học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Văn Thắng Học hàm/học vị: PGS TS BS Giới tính: Nam Phòng khám: Xương khớp - Chỉnh hình (PK 22) Lịch khám: Sáng thứ ba Sáng thứ năm
Trương Trọng Tín Trương Trọng Tín Học hàm/học vị: BS CKII Giới tính: Nam Phòng khám: Xương khớp - Chỉnh hình (PK 22) Lịch khám: Sáng thứ hai Chiều thứ năm
Cao Thỉ Cao Thỉ Học hàm/học vị: PGS TS BS Giới tính: Nam Phòng khám: Xương khớp - Chỉnh hình (PK 22) Lịch khám: Sáng thứ bảy
Cao Bá Hưởng Cao Bá Hưởng Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nam Phòng khám: Xương khớp - Chỉnh hình (PK 22) Lịch khám: Chiều thứ tư
Nguyễn Anh Khoa Nguyễn Anh Khoa Học hàm/học vị: BS CKII Giới tính: Nam Phòng khám: Xương khớp - Chỉnh hình (PK 22) Lịch khám: Chiều thứ ba Sáng thứ sáu
Huỳnh Minh Thành Huỳnh Minh Thành Học hàm/học vị: BS CKII Giới tính: Nam Phòng khám: Xương khớp - Chỉnh hình (PK 22) Lịch khám: Chiều thứ hai Sáng thứ tư