Lịch khám bệnh
Thông tin Họ và tên Học hàm/học vị Giới tính Chuyên khoa Lịch khám
Lê Ngọc Diệp Lê Ngọc Diệp Học hàm/học vị: PGS TS BS Giới tính: Nữ Chuyên khoa: Da liễu - Chăm sóc da Lịch khám: Sáng thứ hai
Nguyễn Anh Tài Nguyễn Anh Tài Học hàm/học vị: BS CKI Giới tính: Nam Chuyên khoa: Da liễu - Chăm sóc da Lịch khám: Chiều thứ hai Chiều thứ ba Sáng thứ tư Chiều thứ tư Chiều thứ năm Sáng thứ sáu
Trần Thị Thanh Mai Trần Thị Thanh Mai Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nữ Chuyên khoa: Da liễu - Chăm sóc da Lịch khám: Sáng thứ ba Sáng thứ bảy
Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nữ Chuyên khoa: Da liễu - Chăm sóc da Lịch khám: Sáng thứ năm
Võ Quang Đỉnh Võ Quang Đỉnh Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Da liễu - Chăm sóc da Lịch khám: Chiều thứ sáu