Lịch khám bệnh
Thông tin Họ và tên Học hàm/học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Lê Thị Thanh Hương Lê Thị Thanh Hương Học hàm/học vị: BS CKII Giới tính: Nữ Phòng khám: Tim mạch (PK 20) Lịch khám: Sáng thứ tư
Nguyễn Trường Duy Nguyễn Trường Duy Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nam Phòng khám: Tim mạch (PK 20) Lịch khám: Chiều thứ hai Chiều thứ tư
Mai Thanh Hải Mai Thanh Hải Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nam Phòng khám: Tim mạch (PK 20) Lịch khám: Sáng thứ sáu Chiều thứ sáu
Lê Thị Ngọc Liên Lê Thị Ngọc Liên Học hàm/học vị: BS CKI Giới tính: Nữ Phòng khám: Tim mạch (PK 20) Lịch khám: Sáng thứ năm
Trần Đại Cường Trần Đại Cường Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nam Phòng khám: Tim mạch (PK 20) Lịch khám: Chiều thứ năm
Trần Thị Mỹ Liên Trần Thị Mỹ Liên Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nữ Phòng khám: Tim mạch (PK 20) Lịch khám: Chiều thứ ba
Đặng Huỳnh Anh Thư Đặng Huỳnh Anh Thư Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nữ Phòng khám: Tim mạch (PK 20) Lịch khám: Sáng thứ hai Sáng thứ ba