Lịch khám bệnh
Thông tin Họ và tên Học hàm/học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Hữu Trung Nguyễn Hữu Trung Học hàm/học vị: TS BS Giới tính: Nam Phòng khám: Sản phụ khoa Lịch khám: Sáng thứ hai Sáng thứ sáu
Hà Khổng Thương Thương Hà Khổng Thương Thương Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nữ Phòng khám: Sản phụ khoa Lịch khám: Sáng thứ ba Chiều thứ ba Sáng thứ năm Sáng thứ bảy
Phạm Thủy Linh Phạm Thủy Linh Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nữ Phòng khám: Sản phụ khoa Lịch khám: Sáng thứ hai
Hứa Kim Tuyến Hứa Kim Tuyến Học hàm/học vị: BS CKI Giới tính: Nữ Phòng khám: Sản phụ khoa Lịch khám: Chiều thứ hai Chiều thứ năm Sáng thứ sáu Chiều thứ sáu
Đào Phương Anh Đào Phương Anh Học hàm/học vị: BS CKII Giới tính: Nữ Phòng khám: Sản phụ khoa Lịch khám: Sáng thứ ba Chiều thứ ba Sáng thứ sáu Chiều thứ sáu
Nguyễn Thị Trần Minh Nguyễn Thị Trần Minh Học hàm/học vị: BS CKII Giới tính: Nữ Phòng khám: Sản phụ khoa Lịch khám: Sáng thứ hai Sáng thứ tư Chiều thứ sáu
Trần Thị Bích Huyền Trần Thị Bích Huyền Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nữ Phòng khám: Sản phụ khoa Lịch khám: Sáng thứ ba Sáng thứ năm
Lê Bảo Châu Lê Bảo Châu Học hàm/học vị: BS CKII Giới tính: Nữ Phòng khám: Sản phụ khoa Lịch khám: Chiều thứ hai Chiều thứ ba Sáng thứ năm Chiều thứ năm
Nguyễn Thị Nhật Phượng Nguyễn Thị Nhật Phượng Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nữ Phòng khám: Sản phụ khoa Lịch khám: Chiều thứ hai Sáng thứ tư Chiều thứ tư Sáng thứ bảy
Bùi Thị Kim Thảo Bùi Thị Kim Thảo Học hàm/học vị: BS CKI Giới tính: Nữ Phòng khám: Sản phụ khoa Lịch khám: Sáng thứ ba Sáng thứ năm