Lịch khám bệnh
Thông tin Họ và tên Học hàm/học vị Giới tính Chuyên khoa Lịch khám
Trần Anh Tuấn Trần Anh Tuấn Học hàm/học vị: PGS TS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Tai mũi họng Lịch khám: Sáng thứ hai Chiều thứ hai Sáng thứ sáu
Phạm Ngọc Chất Phạm Ngọc Chất Học hàm/học vị: PGS TS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Tai mũi họng Lịch khám: Sáng thứ hai
Phan Quốc Bảo Phan Quốc Bảo Học hàm/học vị: BS CKI Giới tính: Nam Chuyên khoa: Tai mũi họng Lịch khám: Chiều thứ hai Sáng thứ ba Sáng thứ bảy
Nguyễn Hữu Dũng Nguyễn Hữu Dũng Học hàm/học vị: TS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Tai mũi họng Lịch khám: Sáng thứ năm
Âu Thị Cẩm Lệ Âu Thị Cẩm Lệ Học hàm/học vị: BS CKII Giới tính: Nữ Chuyên khoa: Tai mũi họng Lịch khám: Sáng thứ ba Sáng thứ tư Chiều thứ năm
Nguyễn Thanh Tâm Nguyễn Thanh Tâm Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Tai mũi họng Lịch khám: Sáng thứ ba Sáng thứ tư Chiều thứ tư
Nguyễn Thị Thịnh Nguyễn Thị Thịnh Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nữ Chuyên khoa: Tai mũi họng Lịch khám: Sáng thứ bảy
Võ Huy Hùng Võ Huy Hùng Học hàm/học vị: BS CKI Giới tính: Nam Chuyên khoa: Tai mũi họng Lịch khám: Sáng thứ năm Chiều thứ sáu Sáng thứ bảy
Nguyễn Thị Thư Nguyễn Thị Thư Học hàm/học vị: BS CKII Giới tính: Nữ Chuyên khoa: Tai mũi họng Lịch khám: Sáng thứ hai Sáng thứ tư Chiều thứ năm
Võ Nhựt Thiên An Võ Nhựt Thiên An Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Tai mũi họng Lịch khám: Chiều thứ ba Sáng thứ sáu Chiều thứ sáu