Lịch khám bệnh
Thông tin Họ và tên Học hàm/học vị Giới tính Chuyên khoa Lịch khám
Võ Nhựt Thiên An Võ Nhựt Thiên An Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Tai mũi họng Lịch khám: Chiều thứ ba Sáng thứ sáu Chiều thứ sáu
Phạm Hoàng Trang Phạm Hoàng Trang Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nữ Chuyên khoa: Tai mũi họng Lịch khám: Sáng thứ sáu
Nguyễn Đức Tùng Nguyễn Đức Tùng Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nam Chuyên khoa: Tai mũi họng Lịch khám: Sáng thứ năm