Tin tức mới nhất

Thông báo nghỉ Lễ quốc khánh 2/9/2016

Bệnh viện Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh - Cơ sở 2 nghỉ Lễ quốc khánh như sau:

Thông tin Tuyển dụng

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Cơ sở 2 - Bệnh Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh, Ban Hành chính - Tổ chức thông báo tuy...

  • Thông báo nghỉ Lễ quốc khánh 2/9/2016

  • Chương trình tư vấn: "Các phương pháp tầm soát bệnh thận mạn"

  • Chương trình tư vấn "Viêm gan siêu vi C không cần thuốc chích - Thuận lợi và khó khăn"

  • Thông tin Tuyển dụng

Kiến thức y khoa

Hoạt động