CƠ SỞ 2
201 Nguyễn Chí Thanh - Quận 5 - TP.HCM
ĐT : (84.8) 3955 5548 - 3955 5549
Fax : (84.8) 3855 9706
E-mail: bvdaihoccoso2@umc.edu.vn
KHOA PHỤ SẢN
201 Nguyễn Chí Thanh - Quận 5 - TP.HCM
ĐT : (84.8) 3955 5548
Fax : (84.8) 3855 9706
Email: bvdaihoccoso2@umc.edu.vn
CƠ SỞ 1
215 Hồng Bàng - Quận 5 - TP.HCM
ĐT : (84.8) 3855 4269
Fax : (84.8) 3950 6126
Email: bvdh@hcm.vnn.vn

 

CƠ SỞ 3
221B Hoàng Văn Thụ - Quận Phú Nhuận - TP.HCM
ĐT : (84.8) 3844 2756
Fax : (84.8) 3844 4977
E-mail: khoayhct@hcm.vnn.vn

 

 


Click vào hình bản đồ để xem rõ hơn