Trang chủ Hoạt động Chương trình tư vấn

Ngày 16/04/2018 lúc 14h00 tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh – Cơ sở 2 (Địa chỉ:  201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5)

Đọc thêm...

Khoa Phụ sản - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh - Cơ sở 2  tổ chức  lớp "Tư vấn chăm sóc tiền sản" vào ngày 16/12/2017 với thông tin sau:

Đọc thêm...

Ngày 9/12/2017 Bệnh viện Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh  Cơ sở 2 Tổ chức chương trình tư vấn với thông tin sau:

Đọc thêm...

Ngày 2/12/2017 Bệnh viện Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh - Cơ sở 2 tổ chức 02 chương trình tư vấn người bệnh với thông tin như sau:

Đọc thêm...

Ngày 18/11/2017, Khoa khám bệnh Bệnh viện Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh - Cơ sở 2 (201 Nguyễn Chí Thanh) tổ chức Chương trình tư vấn người bệnh miễn phí với thông tin như sau:

Đọc thêm...