Trang chủ Hoạt động Chương trình tư vấn Chương trình tư vấn CHĂM SÓC TIỀN SẢN

Chương trình tư vấn chăm sóc tiền sản theo chuyên đề " Cập nhật lịch chủng ngừa cho trẻ - Chuẩn bị trước khi sanh" do khoa Phụ sản tổ chức theo thông tin sau:

Mọi thắc mắc xin liên hệ Khoa phụ Sản - Bệnh viên Đại học Y Dược Tp.Hồ Chí Minh Cơ sở 2  - Điện thoại : 028 38570757

Trân trọng kính mời !