Trang chủ Hoạt động Chương trình tư vấn Lupus đỏ hệ thống biến chứng Thận

Bệnh Lupus ban đỏ gây ra nhiều tổn thương, biến chứng trên cơ thể khiến người bệnh lupus gặp khó khăn trong cuộc sống gia đình, xã hội, công việc,…Riêng về tổn thương Thận do lupus ban đỏ thường rất nặng nề…

Ngày 12/8/2017, Phòng khám Thận - Khoa khám bệnh tổ chức chương trình tư vấn người bệnh miễn phí chuyên đề “ Lupus đỏ hệ thống biến chứng Thận” ,  theo thông tin chi tiết sau :

Trân trọng kính mời!