Lịch khám bệnh
Thông tin Họ và tên Học hàm/học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Võ Quang Đỉnh Võ Quang Đỉnh Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nam Phòng khám: Da liễu - Chăm sóc da Lịch khám: Chiều thứ sáu
Nguyễn Hoàng Phúc Nguyễn Hoàng Phúc Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nam Phòng khám: Mắt Lịch khám: Sáng thứ Bảy (Khám luân phiên)
Đoàn Trúc Quỳnh Đoàn Trúc Quỳnh Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nữ Phòng khám: Thận - Niệu - Nam khoa Lịch khám: Sáng thứ bảy
Bùi Phan Quỳnh Phương Bùi Phan Quỳnh Phương Học hàm/học vị: BS CKII Giới tính: Nữ Phòng khám: Viêm Gan Lịch khám: Sáng thứ năm Chiều thứ năm
Dương Thị Thu Hà Dương Thị Thu Hà Học hàm/học vị: BS CKI Giới tính: Nữ Phòng khám: Phổi - Hô hấp Lịch khám: Sáng thứ sáu Chiều thứ sáu Sáng thứ bảy
Phạm Kim Oanh Phạm Kim Oanh Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nữ Phòng khám: Viêm Gan Lịch khám: Sáng thứ hai Chiều thứ tư
Vương Minh Nhựt Vương Minh Nhựt Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nam Phòng khám: Viêm Gan Lịch khám: Chiều thứ ba Chiều thứ sáu Sáng thứ Bảy (Khám luân phiên)
Trần Minh Hoàng Trần Minh Hoàng Học hàm/học vị: ThS BS Giới tính: Nam Phòng khám: Viêm Gan Lịch khám: Chiều thứ hai Sáng thứ sáu